Cannabis. Fra fro til Plante

Read or Download Cannabis. Fra fro til Plante PDF

Best plants: botany books

The Handbook of Plant Functional Genomics. Concepts and Protocols

This instruction manual spans over a number of elements of present and rising applied sciences within the box. The editors - of the major specialists in learn with a confirmed song checklist - mix their services to supply a useful reference at the subject. To make it extra inclusive, this moment quantity within the Molecular Plant Biology instruction manual sequence is split into 4 major elements: * Transcriptome research * Gene Silencing, Mutation research, and practical Genomics * Computational research * useful Genomics and rising applied sciences each one bankruptcy introduces the topic comprehensively, and gives state-of-the artwork experimental protocols.

Practical Plant Identification: Including a Key to Native and Cultivated Flowering Plants in North Temperate Regions

Useful Plant id is a necessary advisor to deciding on flowering plant households (wild or cultivated) within the northern hemisphere. info of plant constitution and terminology accompany useful keys to spot 318 households into which flowering vegetation are divided. in particular designed for functional use, the keys can simply be labored backwards for checking identifications.

Additional resources for Cannabis. Fra fro til Plante

Example text

Foto: Eirik skal bruke er utladet, må Kryssing mellom to varieteter med forskjellige karakterer kalles hybridisering. De to foreldrene kalles da P (parentalgenerasjonen), mens avkommene fra disse blir første filialgenerasjon (F1). Det er vanlig at slike F1-hybrider fra to stabile innavlede linjer er mer livskraftige enn sine foreldre, såkalt heterose eller hybridstyrke (eng: hybrid vigour). Derfor lager og selger svært mange frøprodusenter slike F1-hybrider. Det er også en annen, og mer økonomisk betinget årsak.

Om du dyrker i jord, vil næringsstoffene i jorda bidra til at du ikke trenger gjødsel de første 14 dagene. Ved hydroponisk dyrking bør en imidlertid bruke en svak næringsløsning allerede fra starten siden det ikke er næring i mediet. En 1:1000 fortynning (=0,5 mS) av næringen er en grei hovedregel, men sjekk hva produsenten oppgir. Utover i dyrkingen øker man doseringen. Se eget kapittel om næring for fler detaljer. Når planten har utviklet de første 4-5 bladparene er det klart for å ta toppen om du ønsker dette.

Spiring av frø Spiring av frø må gjøres riktig for at man skal få en optimal start. Frø kan også være såpass dyrt at man ønsker best mulig suksessrate. Å sette frøene rett i dyrkingsmediet er ikke å anbefale. Dette vil føre til at man må holde mediet unødvendig fuktig frem til spiringen har skjedd, noe som kan fremprovosere mugg, råte og mosevekst. Dessuten er det vanskelig å holde kontroll på hvor langt spiringen har kommet. Mange nyspirede frø har bukket under for nysgjerrige fingre som har pirket i jorden.

Download PDF sample

Rated 4.80 of 5 – based on 45 votes